TJENESTER

Vi er oppdatert og har høy kompetanse på alle områdene vi tar oppdrag.

Vår viktigste oppgave er å kunne sette oss inn i kundens behov, og finne ut hvordan vi kan bidra til å øke kundens resultat og gjøre effektivisering av arbeidsoppgaver som tilpasse hver kunde individ.

REGNSKAP

Vi tilbyr følgende innen regnskap: bilagsbehandling og bokføring, skanning av bilag i vårt system, alle bilag behandles elektronisk, avstemming av regnskap, mva-oppgave, kvalitetssikring, kontrollarbeid og rapportering, og perioderegnskap m/kommentarer hver termin slik at vi beholder god kommunikasjon og kan veilede dere for å sikre kvalitet på regnskapet deres.

LØNN

Stadig flere velger å sette bort lønnsarbeid da reglene er mange og kompliserte. Vi bistår med å oppfylle de kravene som myndighetene og bransjeorganisasjonene setter til rapportering. Vi dekker behovet for en effektiv lønnsbehandling. Vi opparbeider rutiner for våre kunder etter deres behov og evner.

FAKTURERING

Loven stiller strenge krav til fakturering. Alle fakturaer skal sendes ut så snart som mulig. Vi kan med vårt fakturaprogram gjøre din fakturering enklere. Dine fakturaer er da garantert korrekt oppsett i henhold til krav om fakturautforming. Vi kan følge opp innbetalinger og stå for utsendelse av purringer og inkassovarsel.

REMITTERING

Med direkte remittering slipper du å registrere betalinger og lønnsutbetalinger manuelt i din nettbank. Du selger firmaets produkt eller tjeneste til kunden, sender kopi av ordrebekreftelse på e-post til oss, og vi sender faktura til din kunde. Våre kunder kan eventuelt få tilgang til vår server fra egen PC for selv å fakturere. Vi gir gratis opplæring i bruk av vårt enkle fakturasystem.

RÅDGIVNING

Vi foretar årsoppgjøret fra avstemming og periodisering til innsendelse av selvangivelse til ligningsmyndighetene og Brønnøysundregistrene. Vi utarbeider årsregnskap, noter, og nødvendige dokumenter i forbindelse med styrets arbeid med årsoppgjøret. Vi bistår bedrifter med rådgivning i spørsmål som kan ha stor betydning i skatte- og avgiftssammenheng.

ETABLERING

Bistand til valg av selskapsform, som AS, ANS, DA eller enkeltpersonforetak. Vi gir råd og bistand og utarbeidelse av nødvendige dokumenter som vedtekter, stiftelsesdokumenter, registrering i foretaksregisteret og MVA-registrering. Vi kan også skaffe deg revisorer i nærområdet med vår revisorsamarbeidspartner, og gi tips og råd om lovverk for å gå riktig fra.

AUTOINVOICE

Med Visma AutoInvoice kan du sende og motta fakturaer direkte fra ditt økonomisystem som vil spare deg store administrasjonskostnader. I forhold til tradisjonelt papir og postgang er eFaktura mye mer effektivt. Fakturaen sendes som en elektronisk fil mellom deg og dine kunder/leverandører.

TRANSFER-IT

Transfer-it er en programvareløsning som hjelper våre klienter med selv å levere bilagene digitalt. Det vil si at dere slipper å levere bilagene selv, haste gjennom trafikk, eller kanskje levere for sent i forhold til avtalte frister, til en pris som er lavere enn i dag. Våre klienter skanner sine bilag som blir automatisk sendt direkte til oss i et format og den kvalitet som kreves for videre behandling.

AUTOCOLLECT

AutoCollect er en automatisert purre- og inkassoløsning som er integrert med vårt regnskapsprogram. Du kan dermed velge om du vil automatisere hele eller deler av innfordringsprosessen. Dine saker vil da bli håndtert av Visma Collectors, Norges tredje største inkassobyrå. Systemet henter automatisk forfalte poster som blir oversendt Visma Collectors for utsendelse av inkassovarsel.

A-MELDINGEN

Rapportering av lønns- og ansettelsesforhold til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå (SSB) er samlet i a-meldingen og skal sendes inn hver måned av alle som utbetaler lønn, pensjon og andre ytelser. A-meldingen inneholder opplysninger om lønn og ytelser, i tillegg til status på alle arbeidsforhold. Enkeltmannsforetak uten ansatte skal ikke levere a-melding.

ÅRSOPPGJØR

Kort fortalt er årsoppgjøret en fullstendig oversikt over en virksomhets regnskap og økonomiske stilling i slutten av et regnskapsår. Årsoppgjøret viser altså hvordan det står til med bedriften etter et år med drift. Vit at årsoppgjøret er i gode hender ved å overlate det til oss.

Har du behov for våre tjenester?

Vår kompetanse og erfaring etter flere år i faget er vårt beste verktøy. Vi er oppdatert og har høy kompetanse på alle områdene vi tar oppdrag. Vi legger vekt på personlig oppfølging og ønsker å være en profesjonell støttespiller for Deres bedrift.

Denne nettsiden bruker cookies

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt og for personlig tilpasning av annonser. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Avvis alle