Selvstending næringsdrivende?

Selvstending næringsdrivende?

For alle Selvstendig Næringsdrivende som ventet på en løsning for å søke Kompensasjon, da den er klar i start av mai. Husk å gi beskjed til oss for å hjelpe dere.

Er du selvstendig næringsdrivende eller frilanser?Rett før påske ble det vedtatt en ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet hele eller deler av inntekten.NAV er allerede i gang med å lage en digital løsning som gjør at utbetalingene kan skje automatisk. Søknadsfunksjonen er på plass i begynnelsen av mai. Informasjonen på nav.no oppdateres fortløpende.

Se mer her:

https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/kompensasjonsordning-for-naringslivet–kriteriene-for-a-fa-stotte/?fbclid=IwAR0uOwRI-UBkGhObMmzXFXCp8XDFGFNH4LP49Resi85AgAVKHlJuukdJbmE