Oppdatert prinsipputtalelse om skattemessig vurdering av aksjeincentivmodell

Skattedirektoratet har gjennomgått prinsipputtalelsen om den skattemessige behandlingen av en type aksjeincentivmodell, avgitt 1. januar 2022, og publiserer i dag en oppdatert uttalelse.

Andre nyheter:

Kompensasjonsordningen

Egenandelen, som bedrifter må betale dersom de ikke er stengt ned av staten, er vurdert som for høy. Endringen vil gjøre at rundt 10 000

Les mer »